Home » Tag Archives: อิจิรัน

Tag Archives: อิจิรัน

อิจิรันราเมน ราเมนชื่อดังโดนข้อหาจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างผิดกฎหมาย!

อิจิรันราเมน ราเมนชื่อดังโดนข้อหาจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างผิดกฎหมาย!          อิจิรันราเมน ราเมนชื่อดังอันแสนอร่อย หรือที่คนไทยรู้จักกันในนาม “ราเมนข้อสอบ” ซึ่งในปัจจุบันได้ขยายสาขาไป ในหลายๆภูมิภาคของประเทศญี่ปุ่น และความนิยม ในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่เพิ่มขึ้นมาก ก็กลายมาเป็นปัญหาขององค์กรจนได้ เมื่ออิจิรัน โดนกองตรวจคนเข้าเมืองสอบสวน โทษฐาน ใช้แรงงานนักเรียนชาวต่างชาติอย่างผิดกฎหมาย! โดยสาขาที่เป็นปัญหาก็คือ สาขาที่โอซาก้า ...

Read More »