Home » Tag Archives: รถแท็กซี่ญี่ปุ่น

Tag Archives: รถแท็กซี่ญี่ปุ่น

แท็กซี่ญี่ปุ่น ทดสอบระบบใหม่ ขจัดปัญหาคนขับพาวนหรือรถติด คิดราคาได้ตั้งแต่ก่อนขึ้น!

แท็กซี่ญี่ปุ่น ทดสอบระบบใหม่ ขจัดปัญหาคนขับพาวนหรือรถติด คิดราคาได้ตั้งแต่ก่อนขึ้น!            แท็กซี่ญี่ปุ่น ทดสอบระบบใหม่ ภายใต้การสนับสนุน ของกระทรวงคมนาคม และบริษัทแท็กซี่ภายในโตเกียว ซึ่งผู้โดยสารสามารถ ทราบราคาค่าแท็กซี่ได้ ตั้งแต่ก่อนนั่ง โดยจะเริ่มการทดสอบใช้ระบบใหม่นี้ ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม – ...

Read More »