Home » Tag Archives: ภาษาญี่ปุ่น

Tag Archives: ภาษาญี่ปุ่น

Kanji of the year คันจิประจำปี 1 อักษรนี้บอกเล่าเรื่องราวสำคัญๆของญี่ปุน

Kanji of the year คันจิประจำปี 1 อักษรนี้บอกเล่าเรื่องราวสำคัญๆของญี่ปุน            Kanji of the year ประเพณีการประกาศ ตัวอักษร “คันจิ”  1 ในอักษรภาษาเขียน ของญี่ปุ่น ...

Read More »