Home » Tag Archives: พระใหญ่

Tag Archives: พระใหญ่

ชูระคุเอ็นไดบุทสึ พระใหญ่รูปงาม Power Spot ยามไปเที่ยวนาโกย่า

ชูระคุเอ็นไดบุทสึ พระใหญ่รูปงาม Power Spotยามไปเที่ยวนาโกย่า             ชูระคุเอ็นไดบุทสึ (聚楽園大仏)พระใหญ่รูปงาม ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองนาโกย่า อันนี้ต้องขอบอกเลยว่า เป็นเพราะความศรัทธา และความสงสัย ถึงทำให้ผม ได้ลงจากรถไฟที่กำลังวิ่งออกจากสถานี แล้วเดินไปชมใกล้ๆ เพราะอยากเห็นกับตาตนเอง ถึงความสวยงามดังกล่าวจากที่นั่งข้างหน้าต่างบนรถไฟ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ ...

Read More »