Home » Tag Archives: นาริตะ

Tag Archives: นาริตะ

ข้าวหน้าปลาไหลนาริตะ Kawatoyo สด&อร่อยยืนนานกว่า100ปี

ข้าวหน้าปลาไหลนาริตะ Kawatoyo สด&อร่อยยืนนานกว่า100ปี         ข้าวหน้าปลาไหลนาริตะ อีก 1 เมนูที่จะมาแนะนำ สำหรับคนที่ไปเที่ยวและแวะทำบุญ แถววัดนาริตะซัง ซึ่งอยู่ใกล้ๆกับสนามบินนาริตะ ซึ่งร้านนี้มีชื่อว่า “Kawatoyo” (คาวะโทะโยะ) เปิดให้บริการมานานกว่า  100 ปี เริ่มต้นกันตั้งแต่สมัยเมจิที่ 43 หรือ ...

Read More »