Home » ข่าวและเรื่องราวญี่ปุ่น » ภาษีท่องเที่ยว แผนนโยบายตัวใหม่ของรัฐบาลญี่ปุ่น เพื่อเก็บเงินบำรุงพัฒนาประเทศ

ภาษีท่องเที่ยว แผนนโยบายตัวใหม่ของรัฐบาลญี่ปุ่น เพื่อเก็บเงินบำรุงพัฒนาประเทศ

ภาษีท่องเที่ยว แผนนโยบายตัวใหม่ของรัฐบาลญี่ปุ่น เพื่อเก็บเงินบำรุงพัฒนาประเทศ

             ภาษีท่องเที่ยว แผนนโยบายตัวใหม่ จากรัฐบาลญี่ปุ่น ที่กำลังจะเปิดให้ผู้เชี่ยวชาญได้วิเคราะห์ ถึงความเป็นไปได้ และแนวทางการประกาศใช้ โดยการประชุมจะมีขึ้นวันที่ 15 กันยายนนี้

ภาษีท่องเที่ยว

เหตุผลที่ต้องมีการ “เก็บภาษี” หรือ “หาเงินเพิ่ม” ก็เพราะว่า ในช่วงหลังๆนี้มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ได้เดินทางเข้ามาที่ญี่ปุ่นเยอะ

 

ดังนั้นทางรัฐบาล จึงต้องมีการ หางบประมาณ เพื่อพัฒนาและบำรง สาธารณูปโภค และระบบต่างๆให้รองรับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

ภาษีท่องเที่ยว

ซึ่งภายในปี 2020 นี้ ทางรัฐบาลญี่ปุ่นคาดว่า น่าจะมีนักนักเที่ยวชาวต่างชาติ เดินทางเข้ามาเที่ยวประเทศญี่ปุ่น เพิ่มถึง 40 ล้านคน

ภาษีท่องเที่ยว

เพราะฉะนั้น ผลที่อาจจะตามมาก็คือ มีการเรียกเก็บภาษี ขณะเดินทางเข้า-ออกนอกประเทศ เพิ่มขึ้น หรือ เป็นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ในรูปแบบอื่น สำหรับนักท่องเที่ยวตามมา  ซึ่งผลการประชุม ในสัปดาห์นี้ จะถูกแถลง ออกมาในช่วงต้นเดือน พฤศจิกายนนี้

ข่าว : NHK

Facebook Comments