Home » ข่าวและเรื่องราวญี่ปุ่น » สถิติการฆ่าตัวตายของญี่ปุ่น แย่เป็นอันดับ6ของโลก เฉพาะผู้หญิงติดสูงสุด1ใน3!

สถิติการฆ่าตัวตายของญี่ปุ่น แย่เป็นอันดับ6ของโลก เฉพาะผู้หญิงติดสูงสุด1ใน3!

สถิติการฆ่าตัวตายของญี่ปุ่น แย่เป็นอันดับ6ของโลก เฉพาะผู้หญิงติดสูงสุด1ใน3!

              สถิติการฆ่าตัวตายของญี่ปุ่น ถูกประกาศ โดยกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของญี่ปุ่น แล้ววันนี้ หลังจากได้รวบรวมข้อมูลตลอดปีที่ผ่านมา

สถิติการฆ่าตัวตายของญี่ปุ่น

พบว่า ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา มีจำนวนผู้เสียชีวิต ด้วยการฆ่าตัวตายทั้งสิ้น 21,897 คน

สถิติการฆ่าตัวตายของญี่ปุ่น

.. ลดลงต่ำกว่า 22,000 คน เป็นครั้งแรก ในรอบ22ปี เท่าที่ทำการเก็บสถิติมา

สถิติการฆ่าตัวตายของญี่ปุ่น

แต่ในขณะเดียวกัน เมื่อเปรียบเทียบกับ อัตราจำนวนของประชากรในประเทศต่อประชากร 100,000 คน ในประเทศทั่วโลก 90 ประเทศ พบว่า คนญี่ปุ่นมีอัตราการฆ่าตัวตาย สูงติดอันดับ 6 ของโลก … โดยถ้าวิเคราะห์ เฉพาะจำนวนของผู้หญิง ที่ฆ่าตัวตายแล้ว ญี่ปุ่น ติดอันดับ 3 ของโลกเลยทีเดียว

สถิติการฆ่าตัวตายของญี่ปุ่น

นอกจากนั้นยังพบว่า คนญี่ปุ่นวัย 15 – 39 ปี เป็นช่วงอายุ ที่มีการฆ่าตัวตายมากที่สุด … ซึ่งถือเป็นปัญหาสำคัญ ที่ทางรัฐบาลกำลังต้องเร่งแก้ไข ต่อจากนี้

ที่มา : NNN

Facebook Comments