Home » ข่าวและเรื่องราวญี่ปุ่น » แรงงานต่างชาติในญี่ปุ่น 5อาชีพหลักเปิดรับใหม่ เพื่อคนที่อยากทำงานที่ญี่ปุ่น

แรงงานต่างชาติในญี่ปุ่น 5อาชีพหลักเปิดรับใหม่ เพื่อคนที่อยากทำงานที่ญี่ปุ่น

แรงงานต่างชาติในญี่ปุ่น 5อาชีพหลักเปิดรับใหม่ เพื่อคนที่อยากทำงานที่ญี่ปุ่น

        แรงงานต่างชาติในญี่ปุ่น ประเด็นทางสังคม ที่ถูกหยิบยกขึ้นมา หารือกันในรัฐบาลญี่ปุ่นชุดนี้ เนื่องจาก แรงงานคนในประเทศนั้นไม่พอ  รวมถึงยังเป็นนโยบาย ในการช่วยเหลือ ให้ชาวต่างชาติ ได้พัฒนาฝีมือ ก่อนนำความรู้ในอาชีพนั้นๆ กลับไปพัฒนาบ้านเกิด หรือ ประเทศของตนเองอีกด้วย ซึ่งในเรื่องนี้ นายกฯอาเบะ ได้แถลงข่าวว่า “มีความจำเป็น และ ต้องมีการพิจารณา อย่างเร่งด่วน เกี่ยวกับ นโยบายในการ รับคนต่างชาติ เข้ามาทำงานในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น”

แรงงานต่างชาติในญี่ปุ่น

จากในอดีต แรงงานต่างชาติ ที่ถูกยอมรับ ให้สามารถทำงานในญี่ปุ่นได้  จะเป็นอาชีพที่ใช้ความรู้ และทักษะสูง เท่านั้น แต่อนาคต จะเพิ่มสายงาน  5 อาชีพ ที่จะเปิดรับ ให้คนต่างชาติ สามารถเข้ามาทำงาน ในญี่ปุ่นได้ก็คือ อาชีพงานดูแลปรนนิบัติคนไข้ หรือผู้สูงอายุ (介護), งานเกษตรกรรม(農業)งานทางด้านโรงแรม (宿泊)งานก่อสร้าง(建設) งานต่อเรือ(造船)

แรงงานต่างชาติในญี่ปุ่น

โดยเฉพาะ ในสายงาน การดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุนั้น ขาดแคลแรงงาน เป็นจำนวนมากที่สุด ซึ่งทางรัฐบาลญี่ปุ่น ได้ตั้งเป้าไว้ว่า ภายใน 7 ปีนี้ จะเปิดรับคน ที่เข้ามาทำงานในสายงานเหล่านี้ เพิ่มขึ้นอีกถึง 550,000 คน

แรงงานต่างชาติในญี่ปุ่น

แต่ในทางกลับกัน สถานภาพ ของแรงงานต่างชาติ ที่เข้ามาทำงานในญี่ปุ่น ก็ยังไม่ได้ถูกรับรอง ให้เป็นมาตรฐานที่ถูกต้อง อย่างเช่น ชาวเวียดนาม ที่ได้สมัครเข้ามาในโปรแกรม การฝึกงานที่ญี่ปุ่น (ผู้หญิงในรูปซ้าย) คือ ทนทำงาน 2 ปี โดยใน 1 ปีมีวันหยุดให้แค่ 7 วัน หรือ ผู้ชายชาวเวียดนาม (ในรูปขวา) ที่สมัครเข้ามาในโปรแกรมเดียวกัน ไม่ได้รับการอธิบายข้อมูล ให้แน่ชัด ว่าต้องทำอะไร .. สรุปพอมาถึงญี่ปุ่น ก็ถูกส่งไป กำจัดขยะ ที่ปนเปื้อนสารกัมมันตภาพรังสี ที่จ.ฟุคุชิมะ ซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่า ถ้ารู้ว่าต้องมาทำงานนี้ ก็ไม่มาหรอก (หลังจากตรวจพบ รัฐบาลได้ออกคำสั่ง ห้ามใช้แรงงานชาวต่างชาติ ไปกำจัดขยะ ที่ปนเปื้อนสารกัมมันตภาพรังสีแล้ว)

นอกจากนั้น ยังมีการแก้ไขเงื่อนไข สำหรับชาวต่างชาติ ที่มาจากประเทศที่กำลังพัฒนา ที่เข้ามาฝึกเรียนรู้วิชาชีพ ที่ประเทศญี่ปุ่น จากเดิม สามารถอยู่ญี่ปุ่นได้สูงสุด 5 ปี เปลี่ยนเป็น อยู่ญี่ปุ่นได้สูงสุด 10 ปี

แรงงานต่างชาติในญี่ปุ่น

ทั้งนี้ทั้งนั้น แน่นอนว่า แรงงานชาวต่างชาติในญี่ปุ่น ต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่น ในระดับการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ และผ่านการทดสอบทักษะ ความรู้ความสามารถ ในสายงานนั้นๆด้วย

ที่มา : NNN

Comments

comments