Home » ข่าวและเรื่องราวญี่ปุ่น » ภูเขาไฟฟูจิ สร้างเสาโทริอิต้นใหม่ ปิดตำนานศักดิ์สิทธิ์อันยาวนานทนทานกว่า76ปี!

ภูเขาไฟฟูจิ สร้างเสาโทริอิต้นใหม่ ปิดตำนานศักดิ์สิทธิ์อันยาวนานทนทานกว่า76ปี!

ภูเขาไฟฟูจิ สร้างเสาโทริอิต้นใหม่ ปิดตำนานศักดิ์สิทธิ์อันยาวนาน ทนทานกว่า76ปี!

            ภูเขาไฟฟูจิ สร้างเสาโทริอิต้นใหม่ แล้วทำพิธีปักเปลี่ยนแล้วเสร็จไปเมื่อวันที่ 13 กรกฎาที่ผ่านมานี้ โดยในฤดูร้อนปีนี้ ถือเป็นปีที่ 76 หลังจากเสาต้นเดิม ได้ยืนหยัด ปกป้องคุ้มครอง เหล่านักปีนเขา และประชาชนชาวญี่ปุ่น จากจุดที่สูงที่สุด ของประเทศ มาเป็นเวลายาวนาน

ภูเขาไฟฟูจิ สร้างเสาโทริอิต้นใหม่

เสาโทริอิ หรือ ต้นเสาที่แสดงเขตพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ ของศาลเจ้า บนยอดเขาฟูจิซังนี้ ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1941 บนระดับความสูงที่ 3,720 เมตร (ภูเขาฟูจิสูง 3,776 เมตร) ซึ่งในปี ค.ศ. 2017 นี้ ก็ได้ผ่านร้อนผ่านหนาว มาครบ76 ปี

ภูเขาไฟฟูจิ สร้างเสาโทริอิต้นใหม่

มีร่องรอยของประสบการณ์ ที่หลงเหลืออยู่ ไม่ว่าจากกระแสลมที่พัดผ่าน ทำให้เกิดเรื่องราวบนแผ่นไม้ เพราะตัวเสา เล็กลงไปจากเดิมตั้งแต่ตอนสร้างกว่า 5 เซน หรือ การต่อสู้กับความหนาวบนยอดเขา

ซึ่งบางฤดูก็ต้องยืนหยัดอยู่ในหิมะ ที่ทับถมมิดเกือบท่วมโทริอิ ในอุณหภูมิ ลบ 30 องศา เรื่องราว ของการเปลี่ยนต้นเสาโทริอินี้ มีความกับหลายๆคน อย่างเช่น คุณลุงชิเกะโยชิ ซาซากิ

คุณลุงอายุ 76 ปี เท่ากับต้นเสา และเป็นผู้ที่เคยปีน ภูเขาไฟฟูจิมาแล้วทั้งหมด 1,403 ครั้ง (ใช้เวลาทั้งหมด 13ปี)  ก็ได้กล่าวชื่นชม ในความสมบูรณ์ และความแข็งแรง ของเสาโทริอิ ต้นเก่า ที่สามารถทนทานได้มานานกว่า 76ปี

ภูเขาไฟฟูจิ สร้างเสาโทริอิต้นใหม่

 โดยเสาต้นใหม่ที่จะมาแทนต้นเก่านี้ ก็ได้ให้ช่างฝีมือ ในจ. ชิซึโอกะ มารับหน้าที่ โดยอ้างอิงจากพิมพ์เขียวเก่า ของศาลเจ้าที่ยังหลงเหลืออยู่ โดยใช้ไม้ที่มาอายุกว่า 150 ปี และมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 40 เซนติเมตร ในการสร้างในครั้งนี้ ซึ่งคาดว่าคงจะอยู่ทนทาน นานไปอีก เกือบ 80 -100 ปี

ภูเขาไฟฟูจิ สร้างเสาโทริอิต้นใหม่

ดังนั้น นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  ใครที่จะได้ปีนภูเขาไฟฟูจิ ก็ไม่ต้องสงสัยนะครับ ว่าทำไมเสาโทริอิ ดูใหม่จัง … ส่วนคนที่ได้ปีนทันรุ่น 1 ไป ก็ขอให้ภูมิใจ และหาโอกาสมาพบ มาดูแสงแรกแห่งพระอาทิตย์ขึ้นกันใหม่ บนยอดภูเขาที่สูงที่สุด และเป็นมรดกโลกของญี่ปุ่นกันนะครับ

ที่มา : NHK

Comments

comments